Kontakt

Siedziba:

Centrum Transferu Technologii Medycznych Bionic Network Sp. z o.o.

KRS: 0000785971
NIP: 5423360547
REGON: 383361497
Kapitał zakładowy wpłacony: 120 000 zł
Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 17/64 15-084 Białystok


Filia:

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres: ul. Akademicka 12 (os. Pułanki) 27-400 Ostrowiec Św.

close

Siedziba
ul. Elizy Orzeszkowej 17/64 15-084 Białystok

close

Filia
ul. Akademicka 12 (os. Pułanki), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WSBiP