Zespół

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Suwalski

Ekspert

Ekspert ds. medycznych w CTTM Bionic Network. Profesor nauk medycznych, specjalista chirurgii ogólnej, specjalista kardiochirurgii. Związany z Kliniką Kardiochirurgii CSK MSWiA w Warszawie. 


Prof. dr hab. n med. Stanisław Gódź

Ekspert

Ekspert ds. medycznych - lekarz, samorządowiec i nauczyciel akademicki, od 1991 dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku. Odbył staż w szpitalu wojewódzkim w Kielcach i zrobił specjalizację z neurologii. Podjął następnie pracę w poradni onkologicznej w tym mieście, uzyskując jednocześnie specjalizację z tej dziedziny w warszawskim Instytucie Onkologii.

W latach 80. zainicjował w Kielcach powstanie szpitala, którego w 1991 został pierwszym dyrektorem. W 1995, po przekształceniu placówki w Świętokrzyskie Centrum Onkologii, pozostał na stanowisku. W 2003 został członkiem zespołu ekspertów Ministerstwa Zdrowia, natomiast w 2006 został powołany w skład rady naukowej przy ministrze zdrowia.

Uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych (w 2014 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w oparciu o rozprawę dotyczącą raka jelita grubego). Związany jest z Instytutem Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dnia 02.04.2019 odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską


Piotr Pankiewicz

Dyrektor ds. współpracy medycznej – ekspert ds. współpracy ze branżą medyczną w CTTM Bionic Network.

Absolwent SGGW w Warszawie, praktyk i przedsiębiorca związany z rynkiem żywności funkcjonalnej i suplementów. Autor technologii dla wielu rozwiązań żywieniowych.


Paweł Bobkiewicz

Prokurent – ekspert ds. współpracy ze środowiskiem naukowym w CTTM Bionic Network. Odpowiedzialny za budowę i rozwój sieci badawczo-naukowej w CTTM Bionic Network.

Absolwent AWF w Katowicach specjalizacja dietetyka oraz AWF w Warszawie specjalizacji rekreacja ruchowa. Wicekanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie biznesowe związane z produkcją i dystrybucją żywności funkcjonalnej.   Piotr Zakrzewski

Prezes Zarządu – ekspert w obszarze transferu technologii i komercjalizacji badań naukowych. Odpowiedzialny za realizację i nadzór projektów badawczo rozwojowych w CTTM Bionic Network.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikaty zarządzania projektami PRINCE 2.

W latach 1999-2015 związany z firmami inwestycyjnymi i doradczymi; odpowiadał za realizacje projektów doradztwa transakcyjnego i projektów B+R (badania due diligence, oferty publiczne i prywatne, sprzedaż udziałów, komercjalizacja wyników prac b+r).


WSBiP